Verksamhetsplan 2022

Minst två ordinarie medlemsmöten varav ett årsmöte ska genomföras. Minst fyra styrelsemöten och minst fyra AU-möten ska genomföras. Intressepolitiskt arbete

 • Bevakning och uppföljning av föreningens godkända motioner vid SDR:s kongress 2021.
 • Bevakning och utveckling av tillgänglighet genom teckenspråk så att döva kan delta i Malmö stads utbud av service och kultur.
 • Arbete med att implementera språklagen (svenskt teckenspråk) i Malmö Stads förvaltningar.
 • Bevakning och påverkan i Malmö Stads råd för funktionshinderfrågor.
 • Samhällsinformation på teckenspråk
 • Bevaka och utveckla äldrefrågor för döva och teckenspråkiga
 • Anordna Partistämma inför valet 2022

 

Arbetsgrupper

 • Intressepolitik
 • Lokal

– Fortsatt utveckling av ytterligare lokalanpassningar ur miljö- och trivselsynpunkt.

 • Kultur och föreläsning
 • Rapphönan (dövhistoria gruppen)
 • Sällskapsspel
 • Nysvenskar
 • Seniorer
 • Svenskes äventyr
 • Quizkampen
 • Dövas Dag 2023

AD-Hoc grupper
skapas vid behov för tidbegränsade insatser