Verksamhetsplan 2017

Minst två ordinarie medlemsmöten varav ett årsmöte ska genomföras.

Minst fyra styrelsemöten och minst fyra AU-möten ska genomföras.

Intressepolitiskt arbete

 • Bevakning och uppföljning av föreningens godkända motioner vid SDR:s kongress 2013.
 • Medverka i att utveckla Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) proposition ”Nya vindar”.
 • Förberedelser inför SDR-kongressen i juni 2017
 • Bevakning och utveckling av tillgänglighet genom teckenspråk så att döva kan delta i Malmö stads utbud av service och kultur.
 • Arbete med att implementera språklagen (svenskt teckenspråk) i Malmö Stads förvaltningar.
 • Bevakning och påverkan i Malmö Stads råd för funktionshinderfrågor.

Aktivitetsgrupper

Teatergruppen, intressepolitiska gruppen, internationella sektionen, kulturkommittén, projektgruppen, informationsgruppen, föräldrasektionen, medlemsgruppen, lokal/programkommittén, föreläsning/kursgrupp samt Rapphönan och sällskapsspel.

 

AD-Hoc grupper

skapas vid behov för tidbegränsade insatser.

Föreläsningar

Kultur på teckenspråk

Samhällsinformation på teckenspråk.

Samverkan med studieförbund och MIF (Malmö ideella föreningars paraplyorganisation) m fl gällande kurser, seminarier och övriga tjänster. Initiera studiecirklar efter medlemmarnas behov och önskemål.

Sommarcafé

Större högtidsfester

Teckenspråkets dag 14 maj

Övriga större arrangemang
kan förekomma beroende på behov och resurser.

SDR-kongress i juni 2017

110-års jubileum

Personalförstärkning
Undersöka förutsättningar för rekrytering av personal efter en kravprofil samt finansiering.

Projekt (förutsättning är att projektmedel beviljas)

 • Fortsatt utveckling av ytterligare lokalanpassningar ur miljö- och trivselsynpunkt.
 • Föräldrastödjande verksamhet.
 • Utveckling av informationsverksamheten.
 • Tillgänglighetsprojekt.
 • Projekt 110 – årsjubileum.

Malmö Dövas Förening ”Svenskes” aktiviteter förläggs företrädesvis på onsdagkvällar udda veckor.