Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2023 (beslutades vid höstmötet 15 oktober 2022)

Minst två ordinarie medlemsmöten varav ett årsmöte ska genomföras.  

Minst fyra styrelsemöten och minst fyra AU-möten ska genomföras. 

Intressepolitiskt arbete  

 • Bevakning och uppföljning av föreningens godkända motioner vid SDR:s kongress 2021.  
 • Bevakning och utveckling av tillgänglighet genom teckenspråk så att döva kan delta i Malmö stads utbud av service och kultur.  
 • Arbete med att implementera språklagen (svenskt teckenspråk) i Malmö Stads förvaltningar.  
 • Bevakning och påverkan i Malmö Stads råd för funktionshinderfrågor.  
 • Samhällsinformation på teckenspråk 
 • Bevaka och utveckla äldrefrågor för döva och teckenspråkiga 
 • Uppföljning av tillgängligheten för döva efter valet 2022 

 

Arbetsgrupper  

 • Intressepolitik 
 • Lokal  
 • Fortsatt utveckling av ytterligare lokalanpassningar ur miljö- och trivselsynpunkt.  
 • Kultur och föreläsning 
 • Seniorer 
 • Pubkommitén  
 • Svenskes äventyr 
 • Quizkampen 
 • Rwandakommitén 
 • Dövas Dag 2023 

AD-Hoc grupper  

skapas vid behov för tidsbegränsade insatser.