Verksamhetsplan 2024 (beslutades vid höstmötet 14 oktober 2023)

Minst två ordinarie medlemsmöten varav ett årsmöte ska genomföras.

Minst fyra styrelsemöten och minst fyra AU-möten ska genomföras.

Intressepolitiskt arbete

 • Bevakning och uppföljning av föreningens godkända motioner vid SDR:s kongress 2021.
 • Bevakning och utveckling av tillgänglighet genom teckenspråk så att döva kan delta i Malmö stads utbud av service och kultur.
 • Arbete med att implementera språklagen (svenskt teckenspråk) i Malmö Stads förvaltningar.
 • Bevakning och påverkan i Malmö Stads råd för funktionshinderfrågor.
 • Samhällsinformation på teckenspråk
 • Bevaka och utveckla äldrefrågor för döva och teckenspråkiga
 • Uppföljning av tillgängligheten för döva efter valet 2022

 

Planerad verksamhet

 • Årsmöte 23 mars
 • Teckenspråkets dag - 14 maj
 • Eurovision song contest – 11 maj
 • Sommarcafé (5 tillfällen)
 • Höstmöte 19 oktober
 • Lucia – 14 december
 • Pubaftnar

Arbetsgrupper

 • Intressepolitik
 • Lokal
  • Fortsatt utveckling av ytterligare lokalanpassningar ur miljö- och trivselsynpunkt.
 • Kultur och föreläsning (sköts av kansliet)
 • Seniorgruppen
 • Pubkommittén
 • Svenskes äventyr
 • Svenskes familjekul
 • Quizkampen
 • Sällskapet EMDI

AD-Hoc grupper

skapas vid behov för tidsbegränsade insatser.  

Vilande arbetsgrupper (som kan återuppväckas när det blir aktuellt igen)

- Rapphönan (dövhistoria gruppen)
- Nysvenskar (arbetsgrupp för integration)