“Svenskes” MEDLEMSBLAD

MANUS SKICKAS TILL

medlemsbladet@svenske.se

Medlemsbladet
c/o Malmö Dövas Förening Svenske
Almbacksgatan 4 B
211 54 Malmö

Du får gärna vara anonym när du vill skriva något i medlemsbladet, men vi i styrelsen för Svenske måste alltid ha namn, adress och telefonnummer/email.