Medlemsbladet

SVENSKES MEDLEMSBLAD

Svenskes medlemsblad är föreningens medlemstidning som utkommer tre gånger om året.
Nummer 1 utkommer i början av januari
Nummer 2 utkommer i början av maj
Nummer 3 utkommer i början av september

 

Har du eventuellt material som passar föreningens medlemsblad? Se nedan!

MANUS SKICKAS TILL

medlemsbladet@svenske.se

Medlemsbladet
c/o Malmö Dövas Förening Svenske
Almbacksgatan 4 B
211 54 Malmö

Du får gärna vara anonym när du vill skriva något i medlemsbladet, men vi i styrelsen för Svenske måste alltid ha namn, adress och telefonnummer/email.