Om Svenske

Malmö Dövas Förening Svenske är Malmös äldsta handikappförening och grundades år 1907.

På den danska sidan fanns sedan länge en dövförening, som döva i Malmö hade täta kontakter med och malmöföreningen fick därför tillnamnet ”Svenske”.

Föreningen hade till en början sin verksamhet på Kristianstadsgatan 19, men flyttade 1934 in i eget nybyggt hus på Almbacksgatan 4 – strax bakom Malmö Stadshus. Här har Malmö Dövas Förening ”Svenske” sin föreninglokal och sitt kansli.

Huset fungerar som mötesplats för döva från Malmö med omnejd. Hit kommer man för att koppla av i teckenspråkig miljö, umgås och delta i verksamheten. Det finns ett varierat verksamhetsutbud såsom intressanta föreläsningar, studiebesök, utflykter, pubaftnar, kulturaktiviteter m. m.

All kommunikation sker på dövas eget språk, teckenspråk. Föreningen har medlemmar som bedriver informativ, social och kulturell verksamhet. Det finns ett stort antal hörande bland medlemmarna – anhöriga till döva, yrkesfolk och andra, som vill umågs med döva – hörande personer med teckenspråkskunskaper och intresse för att lära teckenspråk.

Några milstolpar
1890 Första gången man känner till att ett dövt par fått gifta sig med varandra i Malmö
1907 Malmö Dövas Förening ”Svenske” bildas
1934 Malmö Dövas Förening flyttar in i eget nybyggt hus på Almbacksgatan 4
1973 Sommarvärldsspelen för döva genomförs i Malmö
1981 Riksdagen erkänner teckenspråket som dövas första språk
1996 Malmö Dövas förening ”Svenske” deltar för första gången i Malmöfestivalen med ett teckenspråkstält
2007 Malmö Dövas Förening ”Svenske” firar 100 årsjubileum
2009 Dövas Hus fyller 75 år
2009 Dövhistoriemuseet invigs i källaren
2017 Malmö Dövas Förening "Svenske" firar 110 årsjubileum
2022 Malmö Dövas Förening "Svenske" firar 115 årsjubileum