Stiftelsen Teckenspråkiga Dövas Bästa i Malmö

Stiftelsen Teckenspråkiga Dövas Bästa i Malmö

Utdrag ur stadgar:

--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja teckenspråkig social och kulturell verksamhet för döva i Malmö Stad.
Ändamålet är även att främja tillgänglig rekreation för döva på teckenspråk.
Enskilda, föreningar och föreningssektioner som arbetar för dövas bästa kan söka medel.

§ 4. Ansökan
Ansökningstiden är 1 augusti – 31 oktober. Ansökningar behandlas av styrelsen senast 30 november och utdelning skall ske vid årsskiftet.

Ansökan för behandling av stiftelsens styrelse skall åtföljas av:
a. Särskild ansökningsblankett
b. Utförlig projektbeskrivning
c. Noggrann kostnadskalkyl (budget med intäkter och kostnader) d. Uppgift om huruvida anslag sökts på annat håll

e. Uppgift om vem eller vilka som är huvudansvariga för projektet

Medelsanvändning ska mottagaren redovisa till stiftelsens styrelse inom tid och på så sätt som styrelsen beslutat.

Stiftelsen för teckenspråkiga dövas bästa i Malmö c/o Malmö Dövas Förening ”Svenske” Almbacksgatan 4 B
211 54 Malmö

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansökan skall vara inkommen till Stiftelsen teckenspråkiga dövas bästa senast den 31 oktober.
Besked om erhållet bidrag lämnas skriftligen i december månad.
Reserapport ska insändas senast två månader efter avslutad resa.

Om bidrag inte kan användas för angivet ändamål ska beloppet återbetalas till Stiftelsen teckenspråkiga dövas bästa.

Ofullständig och eller sent inkommen ansökan behandlas ej.

Ansökan ska skrivas på särskild ansökningsblankett, som finns att ladda ned på Malmö Dövas Förenings webbsida. Du kan även be om att få ansökningsblankett av styrelsen. Mailadress: stiftelsendovasbasta@gmail.com.

Ansökan

Information om stiftelsen (PDF fil):
LADDA NED

Ansökningsblankett (PDF fil):
LADDA NED