Länkar

Skånes Dövas Distriktsförbund

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Tolkcentralen Skåne

Dövenheten Malmö

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva – PÖT

Malmö Dövas Historia

Dövkyrkan Lund stift

E-post: beata.sandell@svenskakyrkan.se