Sektioner och arbetsgrupper

Sidan med sektioner och arbetsgrupper framgår det vilka som sitter i varje sektion / arbetsgrupp. Så man vet vem man ska kontakta om man har frågor eller funderingar.

Intressepolitik

Chanelle Ferm, Nabil Tebibel och Tord Lind (och Viktor från kansliet) 

Lokalgruppen

Chanelle Ferm, Steffen Røntved Egeberg och Veronica Edenfur

Seniorer

Veronica Larsson, Tord Lind, Bo Tufvesson och Lilliann Califf-Nilsson (och Cuong Nguyen från styrelsen)

Pubkommittén

Amir Taofik och Merlin Süvari

Quizkampen

Kent Bengtsson (och Viktor från kansliet)

Svenskes äventyr

Amir Taofik och Nabil Tebibel (och Viktor från kansliet)

Svenskes familjekul

Merlin Süvari och Steffen Røntved Egeberg

Fritidsgård Tuffis

Merlin Süvari och Veronica Edenfur (tillsammans med Skånes Dövas Ungdomsråd)

Sällskapet EMDI

Jörgen Poulsen och Osvald Neuden

Dövhistoriekartan

Richard Thor, Tord Lind (och Viktor från kansliet)

Stiftelsen Teckenspråkiga Dövas Bästa i Malmö.

Petra Eklund, Ulf Hansson, Christer Fleur, Anna-Lena Hagnell-Olehn och Gustav Wahlgren Mahler

Stiftelsens sida hittas HÄR

AD-Hoc grupper

skapas vid behov för tidsbegränsade insatser.  

Vilande sektioner / arbetsgrupper

Kultur och föreläsning

Det mesta sköts av kansliet.

Rapphönan

Vakant

Nysvenskar

Vakant