DSC_0199

Bli medlem hos Svenske!

Blir du medlem så stödjer du Svenskes arbete för ett bättre samhälle för teckenspråkiga döva i Malmö. Du får även möjlighet att delta i vår verksamhet som är primärt på teckenspråk och detta ofta gratis eller med reducerat pris. Som medlem kan du också aktivt driva i frågor som intresserar dig. Blir du medlem hos oss blir du automatiskt medlem hos Sveriges Dövas Riksförbund som är vårt riksförbund.

Medlemsavgiften betalas till Sveriges Dövas Riksförbund.

Medlemsavgifter

Barn/Ungdom

200 KR

Enskild medlem, 0-19 år

Vuxen

350 KR

Enskild medlem, 20-64 år

Ålderspensionär

350 KR

Enskild medlem, 65 år – uppåt

Familj med två föräldrar med barn/ungdom

700 KR

Två föräldrar med barn/ungdom till och med 19 år

Familj med en förälder med barn/ungdom

350 KR

En förälder med barn/ungdom till och med 19 år

Barn/Ungdom

Alla barn och ungdomar mellan 6-30 år som betalar medlemsavgift till Malmö Dövas Förening "Svenske" måste kryssa i vilken ungdomsklubb de vill tillhöra för att bli medlem i Spelis och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF).

Ålderspensionär

Alla som är 65 år eller äldre och som betalar medlemsavgift till Malmö Dövas Förening "Svenske" blir också medlem i Malmö Dövas Seniorgrupp.

Sektion

Svenske har även sektioner/arbetsgrupper där du som medlem hos Svenske även kan bli aktiv hos. Det går inte att vara aktiv i en sektion/arbetsgrupp utan att vara medlem hos Svenske.

Medlemshantering

SDR sköter det administrativa med vår medlemshantering som är en gemensam medlemsregister på nationell nivå. Det innebär att medlemmarna betalar in sin årliga medlemsavgift till SDR centralt och då talar om vilken dövförening man önskar vara medlem i. Du kontaktar också dem om du är mellan 6-30 eller över 65 och inte vill vara medlem i ungdomsförbundet eller pensionärsförbundet. Mer information hittar du här.

Läs mer här i hur vi värnar din integritet.

Övriga förmåner du har som medlem:

  • Föreningens medlemsblad, Svenskes medlemsblad gratis
  • Hyra Svenskes lokal billigt
  • Hjälp i kampen för delaktighet i samhället
  • Stöd och råd
  • Medlemskap i Sveriges Dövas Riksförbund och deras medlemstidning Dövas Tidning
  • Medlemsförsäkring – Du är försäkrad när du deltar i Svenskes aktiviteter via Unik Försäkring