Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Hej!
Jag är ordförande Pia. Den här videon handlar om det öppna brevet som Malmö Dövas Förening och SDDF skrivit till Region Skåne, "Kommunikation på liv och död" där vi markerade att vi inte accepterade hur tolk hanteras i sjukvården samt att akutmottagningar inte är beredda på att ta emot döva och hörselskadade som behöver teckenspråkstolk. Nu har Regionstyrelsen som består av högsta beslutsfattande politiker i Region Skåne besvarat det öppna brevet. De skickade ett e-mail idag som vi vill dela med oss till er.
***
"Hej,
Det är verkligen sorgligt att läsa att det inte har fungerat med teckenspråkstolkning till döva och hörselskadade i sjukvården. Vi har tryckt på i olika kanaler för att få det här att fungera.
Det finns beredskap hos tolkcentralen för att lösa tolkbehovet via distanstolk och på så sätt kunna genomföra en bra tolkning samtidigt som man håller nere smittspridning. Förvaltningschefen för Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedel har informerat övriga förvaltningschefer om hur viktigt detta är, nu senast i december. IT/ehälsa har också tryckt på för att vi måste få bra IT-lösningar snabbt, eftersom det finns döva på sjukhus som är helt utan säker kommunikation i vården. Tjänstemän inom tolkverksamheten gör också allt de kan för att lösa detta på bästa sätt. Problemet är att man ute på sjukhusen inte beställer tolk, så därför får vi inte veta förrän så här i efterhand. Det finns uppenbarligen en kunskapsbrist här som behöver åtgärdas och som ansvariga tjänstemän inom Psykiatri-, habilitering och hjälpmedel arbetar med.

Bland annat har under 2020 en intern webbutbildning lagts ut i utbildningsportalen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och handlar om varför tolk behövs och hur man beställer tolkservice inom Region Skåne. Denna har vi även puffat för via intranätet. Tolkar som är ute på tolkuppdrag brukar även informera på plats. Men vi behöver verkligen bli bättre.

Framöver kommer en informationskampanj att genomföras om vilka rättigheter en patient med tolkbehov har och om att detta behöver fungera från båda hållen så att vårdpersonal och patient kan kommunicera med varandra. Vårdpersonalen behöver förstå vad patienten upplever, känner och tycker och patienten måste få information om vad som ska hända och hur denne ska göra för att bli frisk. Här behövs det också klargöras att det är sjukvårdspersonalens ansvar och skyldighet att beställa tolk för att säkerställa kommunikationen mellan vårdpersonal och patient.

Informationen till patienter och närstående på externwebben behöver också bli tydligare så att man lättare hittar informationen. vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/stod-och-behandling/bestalla-tolk/

Vi som politiker ser ett stort behov av att förbättra kunskapen inom sjukvården på detta område och känner en frustration över de fall där den inte har nått fram. Vi hoppas på en fortsatt god dialog mellan Region Skåne och Skånes olika föreningar för döva.

M v h

Carl-Johan Sonesson (M), ordförande i Regionstyrelsen
Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
Gilbert Tribo (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Annette Linander (C), vice ordförande i Regionstyrelsen
Anna Jähnke (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden
Anna Mannfalk (M), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden"

***
Ja, svaret vi fick känns positivt och vi ser fram emot fortsatt bra dialog med dem.
Vi dövföreningar i Skåne slår ihop oss och fortsätter framåt, likaså SDDF. Vi tillsammans är starka. Ni medlemmar är viktiga för oss. Vi ser fram emot en mer säker och trygg sjukvård för oss alla!
... Läs merSe mindre

Kommentera på Facebook

Virkelig godt kæmpet!!! ❤️

Öppet brev till Region Skåne

Kommunikation på liv och död

Föreställ dig att du vaknar upp på akutmottagningen efter att ha svimmat av. Det gör fruktansvärt ont i bröstet och du har svårt att andas. Läkare och sjuksköterskor pratar med dig men du förstår ingenting, samtidigt som de undersöker dig. Plötsligt förs du till operationsbordet och du förstår fortfarande ingenting. Du gestikulerar att du inte hör. Läkare skriver snabbt en lapp till dig men du har så ont att det är svårt att läsa läkarens slarviga skrivstil och kan inte heller skriva svar. I nästa sekund sövs du ner, för det är på liv och död men du vet inte ens det själv. Först när du vaknar och är kapabel att tala om att du behöver teckenspråk beställer sjukvårdspersonalen teckenspråkstolk som möjliggör direkt kommunikation. Kanske, för det är inte alltid vårdgivaren faktiskt beställer tolk. Det räcker väl att skriva lappar?

Så har döva och hörselskadade det när de kommer till akutmottagningen, och har haft det så i många år. Sjukhusen i Skåne är inte beredda med att se till att beställa teckenspråkstolk sekunden de får kännedom om att en teckenspråksanvändare kommer in till mottagningen. En nyligen utskriven döv coronapatient berättade för Malmö Dövas Förening att patienten som var inlagd på Skånes universitetssjukhus i Malmö, inte alls hade möjligheter till kommunikation på dennes villkor, dvs via teckenspråk. Munskydd och visir hindrade också stor del av den visuella kommunikationen. Skriva lappar var inte aktuellt. Har patientens läkare och sjuksköterskor säkerställt att patienten förstått informationen som förmedlats? Patienten tycker inte det och kände sig otrygg.

Varför hade inte sjukhuset löst så att det finns möjlighet till teckenspråkstolk? Det finns färdiga tekniska lösningar som möjliggör distanstolkning istället för fysiskt på plats. Detta händer inte bara i Malmö, även på andra sjukhus runtom i Sverige med akutmottagning.

Detta innebär att Region Skåne konstant bryter mot FNs konvention om funktionsnedsättning (Artikel 9) genom att inte snabbt arbeta fram en långsiktig lösning som säkerställer att kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten fungerar. Dessutom bryter Region Skånes ansvariga mot skyldigheten att informera och göra patienten delaktig (Socialstyrelsens handbok) varje gång när de inte beställer teckenspråkstolk till patienter som behöver det, särskilt i nödsituationer. Att skriva lappar är inte tillräckligt! Patienten har rätt att välja kommunikationsmedel och Region Skåne är skyldig att respektera det.

Malmö Dövas Förening och Skånes Dövas Distriktsförbund ser allvarligt på de fel som Region Skåne begått i många år och särskilt nu i pandemins tider och kräver att de ansvariga för Region Skåne omedelbart ser över processen för att säkra fullt fungerande kommunikation med patienter med hörselnedsättning sekunden de kommer in i ambulansen eller akutmottagningen.

Pia Johnsson Sederholm
Ordförande, Malmö Dövas Förening "Svenske"

Annett Rosenlind
Ordförande, Skånes Dövas Distriktsförbund
... Läs merSe mindre

Kommentera på Facebook

Jag undra om jag får lov kopia eller inte? Tack kram Eva trevlig kväll.

Bra att ni agerar!

Bra.. det har jag upplevt i akuten. Mkt missnöjd.

Jättebra jobbat! Jätteviktigt!

Om man vi vill ha tolk på akuten så gör det än bli osäker.... Min bror har skadat axel och behöver åka till akuten sen bad jag till almbulans personal att fixa med tolk där... dom svarat ja det kan vi göra men händer inget

Vore fantastiskt om kunde skapa ett specialiserad mobilt vårdteam som består av tex sjuksköterskor och undersköterskor som är teckenspråkiga. Man åker dit till vilken akut/iva/vårdavdelningar inom sluten vården och var som helst inom Region Skåne.

För drygt en månad sen så blev jag sjuk på jobb. Jag är hörande och mina kollegor döva. Jag hade ingen möjlighet att kommunicera och till slut tecknar min kollega, ska jag ringa 112?, JA fick jag fram. Tack för all hjälp.

Tolkcentralen skickar faktura TILL Akuten och då är det dyrt att ha tolk där så därför vill man inom sjukvården ogärna beställa tolk! Det är vad jag hört orsaken är.. nånting som heter medfinansiering ... alla tänker på sin lilla budget!!! Käpprätt åt helsike!

View more comments

Gå till nyhetsarkiv

Facebook