Kansli

Föreningen har sitt kansli på Almbacksgatan 4, samma lokal som Dövas Hus. Just nu är föreningen ideell, men däremot har vi tre anställda.

Idag har vi inte öppet på bestämda mottagningstider. Däremot har vi öppet när verksamhet pågår. Om ni vill kontakta oss, behöver du boka en tid.

Personal på “Svenske”

VERKSAMHETSLEDARE
Inger Bång

Mail: inger@svenske.se
Bildtelefon: svenske@t-meeting.se tel 040-121058

LOKALVÅRD/SERVICE/TEATER
Svitlana Matsuk

Mai: svitlana@svenske.se
Bildtelefon: 0406149216@t-meeting.se

KULTURASSISTENT
Marie Lander

Mail: marie@svenske.se
Bildtelefon: 0406147401@t-meeting.se