Kansli

Föreningen har sitt kansli på Almbacksgatan 4, samma lokal som Dövas Hus. Just nu är föreningen ideell, men däremot har vi en anställd lokalvårdare.

Idag har vi inte öppet på bestämda mottagningstider. Däremot har vi öppet när verksamhet pågår. Om ni vill kontakta oss, behöver du boka en tid.

Personal på “Svenske”

Svitlana Matsuk, delvis lokalvård och delvis teatergrupps ledare
e-post: svitlana@svenske.se
bildtelefon: 0406149216@t-meeting.se