Lediga jobb

Funktionärssamordnare till Dövas Dag 2023

Beskrivning:

Är du duktig på att planera och leda en grupp människor? Brinner du för att folk är nöjda med den servicen de får av ditt team? Gillar du att söka och hitta folk till ditt team?

Malmö Dövas Förening "Svenske" söker en funktionärssamordnare till Dövas Dag 2023 som genomförs i Malmö och det kommer bli en fantastisk helg. För att kunna genomföra helgen med glada och nöjda deltagare behöver vi därför dig och din kompetens.

Du kommer att ha stöd av arbetsgruppen för Dövas Dag 2023 som också kommer finnas på plats och även ha en kontaktperson från arbetsgruppen att vända dig till för frågor och stöd inför helgen.

Arbetsuppgifter:

• Samla ihop 30 funktionärer

• Avstämning med Dövas Dag 2023-arbetsgrupp

• Inför helgen schemalägga och genomföra minst ett arbetsmöte med funktionärerna

• Leder och fördelar arbetet på plats

• Representera arbetsgruppen för Dövas Dag 2023 under helgen

• Finnas tillgänglig hela Dövas Dag-helgen, 15-17 september, from fredag morgon fram till söndag eftermiddag

• Tillsammans med funktionärerna utvärdera helgen och lämna rapport till arbetsgruppen

Krav:

Du är fullt teckenspråkig och kan kommunicera på skriven svenska. Det är viktigt att du har hög förmåga att samarbeta och tycker att det är viktigt att kunder (besökare) är nöjda.  

Vi värderar personlig lämplighet högt. 

Anställningsform:

Fast arvode för hela uppdraget: 20.000 kr efter skatter och avgifter.

Arvodet betalas ut efter avslutat uppdrag, tidigast i slutet av oktober.

Vi står på boende och resa under Dövas Dag-helgen.

Ansökan:

Du skickar in ansökan med ett personligt brev där du berättar om dig själv och om dina tidigare erfarenheter av liknande uppdrag som innebär planering och samordning samt om du har varit ledare i någon grupp förut.

Skicka in din ansökan till chanelle@svenske.se senast 31 maj 2023.