Nyhetsarkiv 2017-05-19T10:35:40+00:00

Nyhetsarkiv

mars 16th

Malmö Dövas Förening Svenske

Demonstration om tolktjänsten den 13 april

En grupp, bestående av engagerade medlemmar i SDR, har tagit initiativ till att arrangera en demonstration för att markera missnöjet med hur tolktjänsten fungerar i Sverige. Frustrationen bland våra medlemmar är stor och vi på SDR instämmer självklart i att tolksystemet i Sverige behöver en förändring.

Bland arrangörens krav finns bland annat en nationell tolktjänst och en ingång för alla former av beställningar. Det är i linje med vad SDR kämpat för i tolkfrågan och lyft i samband med exempelvis utredningar och tidigare krav till beslutsfattare.

SDR arrangerar inte demonstrationen men vi främjar engagemang på olika nivåer och vill därför uppmuntra så många som möjligt att delta på demonstrationen den 13 april.

Information om demonstrationen finns här: Demonstration - Nationell tolktjänst NU!

Det finns också en namninsamling: www.mittskifte.org/…/vakna-upp-tolktjansten-ar-otil…

Vid frågor om demonstrationen och namninsamlingen – kontakta arrangörsgruppen som nås på mail tolkdemonstration@gmail.com

Demonstration - Nationell tolktjänst NU!Apr 13, 1:00e mStockholm, SwedenNationell tolktjänst nu!

Kallelse till demonstration fredagen den 13e april i Stockholm, med start i Norrmalmstorg till Slottskajen.

Vi, privatpersoner har fått nog av hur tolktjänsten fungerar idag. Under många år har olika regeringar utrett tolktjänsten i olika utredningar utan att ta steget till en nationell tolkservice. Efter dessa utredningar har inga större förändringar i systemet skett. Under åren har vi som använder oss av tolktjänsten sett bristerna i systemet bli fler och dessa brister har ständigt påpekats. Påpekandena leder tyvärr inte alltid till förbättringar, utan tvärtom. På sista tiden har vi fått småsmulor av regeringen, som ex. ökad pott till vidareutbildning på arbetsplatsen, och tillskott av 15 miljoner per år till tolk i arbetslivet för åren 2018-2020 – men vi upplever det som en tillfällig lösning. Vad händer efter året 2020? Kommer det bli fortfarande småsmulor eller tar regeringen sig i kragen och skapa en nationell tolktjänst?

Barndomsdöva och dövblinda kämpade många år för rätten till teckenspråkstolk, som en del av ökad delaktighet i samhället, och den 1 juli 1968 fick de igenom tolktjänst som ett tekniskt hjälpmedel. Efter många års kamp fick hörselskadade och vuxendöva rätt till tolktjänsten 26 år senare, det vill säga 1994. Nu 50 år senare är det dags för hörandes rätt till tolktjänsten på lika villkor som döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Idag finns det en medicinsk blick på svenskt teckenspråk och det ses alltjämt som en form av hjälpmedel. Därför ingår det i landstingets uppdrag att säkra teckenspråkstolkar. Dilemmat är att svenskt teckenspråk är ett språk, och inte ett hjälpmedel. En konsekvens av detta tankesätt är att hörande som endast talar svenska inte kan beställa taltolkning kostnadsfritt för kommunikation med döva. Det blir inte på lika villkor som döva, vilket inte är acceptabelt.

I rådande system finns det praktiska problem, som exempelvis svårigheter att veta vart beställningen skall skickas. Det finns även en mer övergripande problematik i att landstingen gör egna varierande tolkningar av vad som ingår i tolktjänsten. Det händer återkommande att individer nekas anställning eller utbildningsplats på grund av att det är oklart vem som finansierar tolktjänsten som önskas. Därmed utestängs personer från möjligheten till utbildning, försörjning och personlig utveckling. Detta är i grunden ett demokratiskt problem då dagens regelverk kring finansiering av tolktjänsten hindrar individens möjligheter till delaktighet i både arbets- och vardagslivet.

Det står oss klart att vi behöver en nationell myndighet som ansvarar för tolktjänsten för att alla ska få samma förutsättningar oberoende bostadsort. Faktum är att dövrörelsen under många år har lyft fram behovet av en nationell tolktjänst.

Vi vill ha en nationell tolktjänst och ett intag för alla former av tolkbeställningar. Varje medborgares rätt till att beställa teckenspråkstolk, eller tolkning från svenskt teckenspråk till talad svenska dvs taltolkning, måste garanteras.
Det är det vi kallar till demonstration för.

Vi vill ha en nationell tolktjänst NU!

Privata initiativtagare:
Johanna Carlsson, Rebecca Jonsson, Josefin Bark, Hedvig Ledung och Isabel Engwall
... Läs merSe mindre

Demonstration - Nationell tolktjänst NU!

Påminnelse! Årsmöte på lördag kl 13, därefter har Byggnadsföreningen sitt årsmöte. På kvällen är det pubafton. Välkomna! ... Läs merSe mindre

Titta på Facebook

 

Kommentera på Facebook

Bra mörk klädsel i övre kroppen så är det lättare att se dig att förstå. Hoppas likand som på lördag. Vi ses då. 🙂

Hej. Jag undrar bara när pubafton i Malmö öppnar? Eller har jag missat något information tidigare om när pubafton öppnas? Tack för ev svar och trevlig helg!

mars 9th

Malmö Dövas Förening Svenske

Malmö dövas förening och Rapphönan samarbetar med Lundabygdens dövas förening och SK Lundia!

Författarna Urban Mesch och Charlotte Gustavsson besöker Lundabygdens DF den 7e april och berättar om SDUF's 50-åriga historia!

Datum - 7e april
Tid - 11:30-16:00
Plats - HSO i Lund, Skansvägen 5
Pris - 50 kr - lunchbaguette, kaffe/te och kaffebröd ingår.

Se bifogad inbjudan för var ni ska skicka er anmälan till, samt program.

Välkomna!
... Läs merSe mindre

Malmö dövas förening och Rapphönan samarbetar med Lundabygdens dövas förening och SK Lundia!

Författarna Urban Mesch och Charlotte Gustavsson besöker Lundabygdens DF den 7e april och berättar om SDUFs 50-åriga historia!

Datum - 7e april
Tid - 11:30-16:00
Plats - HSO i Lund, Skansvägen 5
Pris - 50 kr - lunchbaguette, kaffe/te och kaffebröd ingår.

Se bifogad inbjudan för var ni ska skicka er anmälan till, samt program.

Välkomna!

Nu närmar det sej till Svenskes årsmöte den 17 mars kl 13. Vi bjuder på smörgåstårta (räkor, skinka och vegetariskt) och vill ni ha en bit så får ni anmäla er. Meddela vilken typ av smörgåstårta ni önskar till kansli@svenske.se

Välkommen!
... Läs merSe mindre

 

Kommentera på Facebook

Räkor/skinka blir bra. Vi ses!

Jag och make ville ha smör räkor/skinka.

Ladda fler