Pensionärförening

Styrelsen:

Ordförande - Kerstin Kjellberg

Sekreterare - Sven-Erik Malmström

Kassör - Hauke Hagedorn

Ledamot - Anne-Marie Wikström


Föreningen är bildad 26 juni 1966

Pensionärsföreningens events

 • 11:00-14:00
  2020-02-05
  Pensionärföreningen har sin vanliga träff Besök av Skånetrafiken Tid: mellan 11.00 och 14.00.
 • 11:00-14:00
  2020-02-19
  Pensionärföreningen har sin vanliga träff Dövteamets kuratorer: Info om ekonomi Tid: mellan 11.00 och 14.00.
 • 11:00-14:00
  2020-03-04
  Kallelse till Årsmöte 4 mars 2020 Malmö Dövas pensionärsförening kallar sina medlemmar till Årsmöte Onsdagen den 4 mars kl 11.00 På Dövas Hus, Almbacksgatan 4 B, Malmö De vanliga punkterna på dagordningen finns med som tex godkännande av verksamhets och ekonomisk berättelse, styrelseval med mera. Motioner: * Motion eller förslag till årsmötet kan väckas av varje medlem. * Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 4 feb (1 månad innan årsmötet) Motioner som kommer efter den 4 februari tas inte upp på årsmötet.
 • 11:00-14:00
  2020-03-18
  Pensionärföreningens vanliga träff. Dövteamet informerar om 1177. Mellan 11.00-14.00
 • 11:00-14:00
  2020-04-01
  Pensionärföreningens vanliga träff. Dövteamet informerar om ekonomi, del 2. Mellan 11.00-14.00