Pensionärförening

Styrelsen:

Ordförande - Veronica Larsson

Sekreterare - Jan-Åke Ekholm

Kassör - Ritha Christianssen

Ledamot -


Föreningen är bildad 26 juni 1966

Pensionärsföreningens events