Pensionärförening

Styrelsen:

Ordförande - Kerstin Kjellberg

Sekreterare - Sven-Erik Malmström

Kassör - Hauke Hagedorn

Ledamot - Anne-Marie Wikström


Föreningen är bildad 26 juni 1966

Pensionärsföreningens events

 • 11:00-14:00
  2019-10-16
  Pensionärföreningen har sin vanliga träff och höstmöte Tid: mellan 11.00 och 14.00.
  Välkommen till höstmöte för Malmö Dövas Pensionärsförening. Du kallas till Malmö Dövas Pensionärsförenings höstmöte kl 11.00 onsdagen den 16 oktober 2019. Plats: Dövas Förening, Almbacksgatan 4, Malmö. Förslag till Dagordning.
  1. Öppnande.
  2. Behörigt utlyst.
  3. Val av mötes ordförande.
  4. Val av mötes sekreterare.
  5. Röstlängd,
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av två justerare
  8. Styrelseinformation
  9. Verksamhets- och arbetsplan 2019,
  10. Medlemsavgift 2020
  11. Budget 2020
  12. -
  13. Övriga frågor
   
 • 11:00-14:00
  2019-10-30
  Pensionärföreningen har sin vanliga träff samt besök av Annika Kron Larsson, Malmö Stads Äldre ombudsman. Tid: mellan 11.00 och 14.00.
 • 11:00-14:00
  2019-11-13
  Pensionärföreningen har sin vanliga träff samt Irina Sokolova: ”Rysk kultur” Tid: mellan 11.00 och 14.00.
 • 11:00-14:00
  2019-11-27
  Pensionärföreningen har sin vanliga träff Tid: mellan 11.00 och 14.00.
 • 11:00-14:00
  2019-12-11
  Pensionärföreningen har sin vanliga träff med julbord. Plats informeras senare. Tid: mellan 11.00 och 14.00.