Pensionärförening

Styrelsen:

Ordförande - Kerstin Kjellberg

Sekreterare - Sven-Erik Malmström

Kassör - Hauke Hagedorn

Ledamot - Anne-Marie Wikström


Föreningen är bildad 26 juni 1966

Pensionärsföreningens events