Kvinnoförening

Styrelse

Ordförande - Eva Carlsson

Sekreterare - Lina Wadenheim

Kassör - Mona Bresgen


Föreningen är bildad 6 december 1907

Kvinnoföreningens events

Kontakta oss

E-post: malmodovaskvinnoforening@hotmail.com