Kvinnoförening

Styrelse

Ordförande – Eva Carlsson

Sekreterare – Lina Wadenheim

Kassör – Mona Bresgen

Föreningen är bildad 6 december 1907

Kontakta oss

E-post: malmodovaskvinnoforening@hotmail.com