Pensionärföreningens vanliga träff och årsmöte

Mellan 11.00-14.00