Kallelse till Årsmöte 4 mars 2020

Malmö Dövas pensionärsförening kallar sina medlemmar till Årsmöte Onsdagen den 4 mars kl 11.00
På Dövas Hus, Almbacksgatan 4 B, Malmö

De vanliga punkterna på dagordningen finns med som tex godkännande av verksamhets och ekonomisk berättelse, styrelseval med mera.

Motioner:
* Motion eller förslag till årsmötet kan väckas av varje medlem.
* Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 4 feb (1 månad innan årsmötet)

Motioner som kommer efter den 4 februari tas inte upp på årsmötet.

Ungdomsföreningen Spelis har sin träff.

Kl 17.00 – 20.00/21.00

Klockan 18.00 börjar vår årsmöte.

Kom och påverka vår förening och dess framtid!

Mer info på deras hemsida www.spelis.nu

Lördagen den 7 mars internationella kvinnodagen klockslag meddelas senare

Styrelsen skickar mail/brev till kvinnoföreningens medlemmar.
Kvinnoföreningen har också facebook bara för medlemmar.
Om ni undrar något, så ni kan maila till malmodovaskvinnoforening@hotmail.com eller via facebook.

Pensionärföreningens vanliga träff.

Dövteamet informerar om 1177.

Mellan 11.00-14.00

Fre Mar 2 0

Spelis - 20 mars

Ungdomsföreningen Spelis har sin träff.

Kl 17.00 – 20.00/21.00

Mer info på deras hemsida www.spelis.nu

Lör Mar 2 1

Pubafton 21 mars

Pubafton på Svenske!

När? 21 mars
Tid? 18:00-24.00

Lördagen 21/3 blir det pubafton efter Dövfilmfestivalen.
Passa på att delta på Dövfilmfestivalen, för att efteråt besöka pubafton för socialt umgänge.

Vill du jobba på pubafton då kan du kontakta kansli@svenske.se ersättning utgår!

Pris?
Gratis för medlemmar i Svenske.
Medlem i en annan förening som är ansluten till SDR – 30 kronor.
Icke medlem – 50 kronor

Den dagen har EMDI månadstävling

Malmö Dövas Förening “Svenske” 
kallar till årsmöte

 

Årsmötet denna år blir av den 28 mars

och det börjar 13.00.

Motioner skickas till styrelsen senast fredagen den 1 februari.

Plats:
Malmö Dövas Förening “Svenskes” lokaler på Almbacksgatan 4A

Mer information kommer inom kort.
Inkl. vad som eventuellt bjuds på årsmötet.

Malmö Dövas Byggnadsförening “Svenske”
Kallar till årsstämma.

När? Lördag den 28:e mars.
Direkt efter Malmö Dövas Förening “Svenskes” årsmöte. Klockan 15.00 – 16.00.
Var? I Malmö Dövas Förenings lokaler på Almbacksgatan 4A.

Handlingar skickas ut till medlemmar enligt stadgar – tidigast 4 veckor före och senast två veckor före årsstämman.

Kort förklaring:

Malmö Dövas Byggnadsförening “Svenske” är en ekonomisk förening som förvaltar huset på Almbacksgatan 4

Tis Mar 3 1

Öppet hus 31 mars

Kära medlemmar!

Under hösten fick Svenske önskemål om att ha Öppet hus på dövföreningen. Vi provade det vid tre tillfällen och det föll väl ut. Många önskade att få fortsätta med träffarna. Så nu har vi bokat in sex nya tillfällen under våren, då vi fortsätter att ha Öppet hus. ALLA är välkomna, gammal som ung och vi träffas under enkla former. Självklart kommer det att finnas fika med dopp! Efter önskemål byter vi dag från onsdag till tisdag.

Pris för fika: 30 kr Följande träffar gäller framöver:

Tisdagar:
31/3
28/4
26/5
23/6

Klockan: 11.00-13.00

Plats: Malmö dövas förening ”Svenske” Hjärtligt välkomna!