View Calendar
2018-04-16 19:00 - 20:00

Tyst teater besöker två orter i Skåne under våren 2018

Parismiddagen sy ar till de berömda banketter som arrangerades i Paris under teckenspråkets guldålder på 1800-talet. Inspirationen till föreställningen är hämtad ur nyårsklassikern Grevinnan och betjänten - men där grevinnan och betjänten år e er år går i cirklar
vänder Parismiddagen på steken och det skapas ett händelseförlopp som är omöjligt att förutse.

Föreställningen hyllar den svenska dövrörelsens 150 års jubileum. Spelas på svenskt teckenspråk och textas till svenska, pjäsen är
en timme lång.

Plats: Bredgatan 3, Lund. 16 april, tid 19:00

Plats: Teatern i Kristianstad. 18 april. Tid 19:00