TBSS – Bridgeträff 20 nov

2017-11-20 18:00 - 2017-11-20 21:00

Teckenspråkiga Bridge Sällskapet Scania

Har sin träff mellan 18.00-21.00.

Till toppen