View Calendar
2017-03-18 13:00 - 16:00
Malmö Dövas Förening "Svenske"
Address: Almbacksgatan 4, Malmö, Sverige

Malmö Dövas Förening “Svenske” kallar sina medlemmar till

ÅRSMÖTE
Lördagen den 18 mars kl 13.00 på Dövas hus, Almbacksgatan 4, Malmö

 • De sedvanliga punkterna på dagordningen finns med t.ex. godkännande av verksamhets- och ekonomisk redogörelse, styrelseval m.m.
 • VERKSAMHETSBERÄTTELSEN och andra handlingar tillhörande årsmötet skickas via email-utskick till medlemmar, annars kan ni hämta den på Dövas hus senast 2 veckor före årsmötet.

  VI KOMMER ATT SERVERA NÅGOT UNDER PAUS,
  så för att veta antal personer vill vi ha Din anmälan
  senast måndagen den 13 mars till kansli@svenske.se,
  eller lämna/posta ett meddelande till
  Malmö Dövas Förening Almbacksgatan 4 B, 211 54 Malmö.

  ANNARS ÄR DET BARA ATT KOMMA TILL ÅRSMÖTET.

   

   


  MOTIONER!

  Motion eller förslag till årsmötet kan väckas av varje medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.
  Motion inkommen senare tas inte upp till behandling.