View Calendar
2017-08-30 17:00 - 19:00

Informationskväll om stiftelsen för teckenspråkiga dövas bästa i

Malmö och om ansökningskriterier,

Vi öppnar 17.00,

information börjar 17.15,

Vi stänger kl 19.00