View Calendar
2020-03-06 17:00 - 21:00

Ungdomsföreningen Spelis har sin träff.

Kl 17.00 - 20.00/21.00

Klockan 18.00 börjar vår årsmöte.

Kom och påverka vår förening och dess framtid!

Mer info på deras hemsida www.spelis.nu