View Calendar
2021-03-05 17:00 - 21:00

Ungdomsföreningen Spelis har sin träff.

Mer info på deras hemsida www.spelis.nu

Idag kör vi vår årsmöte och eventuell socialt umgänge.