View Calendar
2020-03-04 11:00 - 14:00

Kallelse till Årsmöte 4 mars 2020

Malmö Dövas pensionärsförening kallar sina medlemmar till Årsmöte Onsdagen den 4 mars kl 11.00
På Dövas Hus, Almbacksgatan 4 B, Malmö

De vanliga punkterna på dagordningen finns med som tex godkännande av verksamhets och ekonomisk berättelse, styrelseval med mera.

Motioner:
* Motion eller förslag till årsmötet kan väckas av varje medlem.
* Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 4 feb (1 månad innan årsmötet)

Motioner som kommer efter den 4 februari tas inte upp på årsmötet.