View Calendar
2017-10-18 11:00 - 14:00

Pensionärföreningen har sin vanliga träff

Tid: mellan 11.00 och 14.00.

 

KALLELSE

Du kallas till Malmö Dövas Pensionärsförenings höstmöte kl 11.00 den 18 oktober 2017. Förslag på dagordning

1. Öppnande
2. Behörigt utlyst
3. Antal röstberättigade medlemmar
4. Godkännande av dagordning
5. Val av 2 justerare
6. Styrelseinformation
a) Återstående program hösten 2017
b) Julbord 6 dec
c) Ekonomi 1 okt 2017
7. Verksamhetsplan 2018
8. Medlemsavgift 2018
9. Arvoden 2018 (styrelse, valberedning, revisor) 10. Budget 2018
11. Val av valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå:
En ordf. för ett år (i tur att avgå, Tord Lind)
Två styrelseledamöter för två år (I tur att avgå, Birgitta Orström Lind och Ami Wikström) Två revisorer för ett år. (I tur att avgå, Lars-Erik Persson och Mona Bresgen)

12. Val av stadgegrupp

13. Övriga frågor
a) Kulturdagar på Falsterbo kursgård 21-23 maj 2018
b) ...

14. Avslutning