View Calendar
2019-09-18 11:00 - 14:00

Pensionärföreningen har sin vanliga träff samt information av äldrevägledare AJ.

Tid: mellan 11.00 och 14.00.