View Calendar
2018-10-17 11:00 - 14:00

Pensionärföreningen har sin vanliga träff

Tid: mellan 11.00 och 14.00.

KALLELSE

Du kallas till Malmö Dövas Pensionärsförenings höstmöte kl 11.00 onsdagen den 17 oktober 2018.

Förslag på dagordning

1. Öppnande
2. Behörigt utlyst
3. Antal röstberättigade medlemmar
4. Godkännande av dagordning
5. Val av 2 justerare
6. Styrelseinformation
7. Verksamhetsplan 2019
8. Medlemsavgift 2019
9. Arvoden 2019 (styrelse, valberedning, revisor) 10. Budget 2019
11. Val av valberedning (Per Olof Olehn och Sonja Röman är valda. Ytterligare en ska väljas)

12. Motioner till SDP (före 30 nov)
13. Förslag på namn till SDP-styrelse 2019-2021 14. Diskussion om pensionärsföreningens framtid

15. Övriga frågor
a) ....
b) ...

16. Avslutning