View Calendar
2019-10-16 11:00 - 14:00

Pensionärföreningen har sin vanliga träff och höstmöte
Tid: mellan 11.00 och 14.00.

Välkommen till höstmöte för Malmö Dövas Pensionärsförening.

Du kallas till Malmö Dövas Pensionärsförenings höstmöte kl 11.00 onsdagen den 16 oktober 2019.
Plats: Dövas Förening, Almbacksgatan 4, Malmö.

Förslag till Dagordning.

 1. Öppnande.
 2. Behörigt utlyst.
 3. Val av mötes ordförande.
 4. Val av mötes sekreterare.
 5. Röstlängd,
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två justerare
 8. Styrelseinformation
 9. Verksamhets- och arbetsplan 2019,
 10. Medlemsavgift 2020
 11. Budget 2020
 12. -
 13. Övriga frågor