View Calendar
2017-05-23 17:00 - 20:00

MEDLEMSMÖTE (allmänt möte)
Tisdag den 23 maj

ni kallas till ett viktigt medlemsmöte med ”Svenske” den 23 maj kl 17.00 på Dövas Hus.
ni får vara med och påverka vår framtid!
Vi trä ar då valda ombud till SDR:s kongress.

Vi diskuterar följande:

  • Kandidater till SDr:s styrelse
  • Motioner till kongressen
  • propositioner till kongressen • SDDF-frågor

    Vi rekommenderar er att gå in på SDR:s hemsida www.sdr.org. Välj ”Teckenspråk - en hållbar framtid” och vid flik ”kongressen” kan ni välja ”handlingar” - ”motioner” som är på svenska och på svenskt teckenspråk.