View Calendar
2019-03-24 16:00 - 17:00

Malmö Dövas Byggnadsförening “Svenske”
Kallar till årsstämma.

När? Söndagen den 24:e mars.
Direkt e er Malmö Dövas Förening “Svenskes” årsmöte. Klockan 16.00 - 17.00.
Var? I Malmö Dövas Förenings lokaler på Almbacksgatan 4A.

Handlingar skickas ut till medlemmar enligt stadgar - tidigast 4 veckor före och senast två veckor före årsstämman.

Kort förklaring:

Malmö Dövas Byggnadsförening “Svenske” är en ekonomisk förening som förvaltar huset på Almbacksgatan 4