View Calendar
2017-05-10 18:00 - 20:00

Kallelse

Byggnadsföreningen kallar Malmö Dövas Förening ”Svenskes” medlemmar -

som gjort en engångsinsats på 20 kr - till årsstämma onsdagen den 10 maj kl 18.00

på Dövas Hus, Almbacksgatan 4, Malmö.

MVH Styrelsen för Byggnadsföreningen

Viktig information

  • Enligt byggnadsföreningens stadgar kan samtliga medlemmar hos Malmö Dövas Förening antas som medlem hos Malmö Dövas Byggnadsförening ”Svenske”, ekonomisk förening.
  • En engångsinsats på 20 kr måste göras för att kunna få rösträtt på årsstämman och för att få information och kallelse. Denna insats kan betalas kontant på plats den 10 maj.
  • Enligt stadgar § 14 ska kallelse utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie årsstämma. Kallelse och handlingar skickas till medlemmar som gjort en insats på 20 kr.
  • Bland ärenden som normalt tas upp är årsredovisningen och styrelseval.

Vi i styrelsen vore mycket tacksamma om Du anmäler

att Du kommer till årsstämman, så att vi kan beräkna hur många det är som vill ha något att äta och dricka.

Anmäl Dig SENAST den 5 maj till e-post: byggnadsforening@svenske.se