View Calendar
2020-03-07 Hela dagen

Lördagen den 7 mars internationella kvinnodagen klockslag meddelas senare

Styrelsen skickar mail/brev till kvinnoföreningens medlemmar.
Kvinnoföreningen har också facebook bara för medlemmar.
Om ni undrar något, så ni kan maila till malmodovaskvinnoforening@hotmail.com eller via facebook.