Kvinnoförening – årsmöte

2018-02-10 14:00 - 2018-02-10 16:00

Lördagen den 10 februari årsmöte kl. 14.00

Styrelsen skickar mail/brev till kvinnoföreningens medlemmar.
Kvinnoföreningen har också facebook bara för medlemmar.
Om ni undrar något, så ni kan maila till malmodovaskvinnoforening@hotmail.com eller via facebook.

Till toppen