View Calendar
2018-05-26 11:00 - 17:00

Verksamhet för kvinnoföreningen (Samkväm)

Styrelsen skickar mail/brev till kvinnoföreningens medlemmar.
Kvinnoföreningen har också facebook bara för medlemmar.
Om ni undrar något, så ni kan maila till malmodovaskvinnoforening@hotmail.com eller via facebook.