View Calendar
2017-09-09 14:00 - 15:30

Mimount Tebibel ska föreläsa om tredubbelt utsatt, ett projekt som Stockholms
dövas förening tillsammans kvinnoförening fått från Allmänna Arvsfonden.

Projektet syftar till att ge information till döva kvinnor med utländskt bakgrund om
vilka rättigheter de har i Sverige, komma in i arbetsmarknaden eller någon
utbildning. Även att kvinnorna ska slippa vara socialt isolerade och de ska bli mer
delaktiga i samhället på samma villkor som andra.

Mimount är en av projektets vägledare som erbjuder stöd och hjälp samt förmedla
information från samhället till de kvinnorna. Projektet anordnar också olika
aktiviteter för kvinnorna efter deras önskemål.

Det är bra för oss att veta hur vi kan bemöta och hjälpa döva kvinnor med utländskt
bakgrund. Malmö Dövas förening är intresserad att ha ett liknande projekt och
hoppas ni medlemmar också är intresserad.

Missa inte den här intressanta föreläsningen!

Den 9 september kl 14.00-15.30 på Dövas Hus.

Fika finns till försäljning.