View Calendar
2017-05-21 12:00 - 16:00

FÖREDRAG om tolksituationen
Söndagen 21 maj 12.00-16.00

Jenny Brönmark och Hedvig Ledung, som är representanter för SDDF i region Skånes funktionshindersråd, kommer till Svenske och informerar om sitt arbete, ambitioner och vision inom tolkanvändarområdet.

Dagen kommer inledas med information, bland annat om vilka frågor de för närvarande arbetar med, samt vad tolkanvändare kan göra när tolk uteblir, och hur viktigt det är med anmälan till patientnämnden.

Efter informationsföredraget önskar representanterna en dialog om vilka problem tolkanvändare i Skåne kan möta, samt vilka förändringar/förbättringar medlemmarna önskar.

Fri entré
Fika finns att köpa