View Calendar
2020-10-18 12:00 - 13:00

Svenske kallar sina medlemmar

Söndagen den 18 oktober innan höstmötet kommer vi ha en extra årsmöte.
Det börjar klockan 12.00 och håller på fram till 13.00, sen börjar höstmötet.

På extra årsmötet är det några punkter vi ska ta upp. Till exempel val av valberedning.
Hela valberedningen är vakant idag.

Kom hit och påverka föreningen samt medverka på höstmötet efteråt.