View Calendar
2019-03-23 Hela dagen

Dövfilmfestival Skåne 2019

I år har föreningen Spelis - teckenspråkig spelförening tagit över som huvudarrangör för Dövfilmfestival Skåne. Detta sker i samarbete med Mo Gård Folkhögskola och BUFF (Barn och Ungdom Filmfestivalen).

Denna gång kommer filmfestivalen bli av mellan 23 och 29 mars. Den 23 mars är huvuddagen där alla filmer visas för allmänheten. Det kommer finnas mindre programpunkter under veckan.

Mer information om programmet kommer i januari.

Boka detta i din kalender!

Spelis hemsida:
www.spelis.nu

Dövfilmfestival Skånes facebooksida:
www.facebook.com/dovffskane

MVH arbetsgruppen som består av Viktor Jäderlund och Hien Wollinger.