View Calendar
2017-05-03 11:00 - 14:00

Allmänt möte onsdag den 3 maj

Du kallas till allmänt möte onsdag den 3 maj.

  • Vi tar då upp frågor kring Sveriges Dövas pensionärsförbunds stämma 31/5 - 2/6.
  • MDP har lämnat motioner till SDP-stämman och vill bl a höra medlemmarnas åsikter om SDP-styrelsens yttranden över våra motioner.