EMDI2017-03-17T13:56:02+00:00

EMDI

EMDI styrelse

Ordförande - Jan Lindholm

Sekreterare - Hauke Hagedorn

Kassör - Jan Blomkvist


Föreningen är bildad 21 oktober 1945

EMDI events