EMDI

EMDI styrelse

Ordförande - Jörgen Poulsen

Sekreterare - Osvald Neuden

Kassör - Kent Bengtsson


Föreningen är bildad 21 oktober 1945

EMDI events

  • 17:00-22:00
    2019-08-30
    EMDI KALLAR TILL EXTRA MÖTE Med anledning av Jan Blomkvists bortgång kallar EMDI till extra möte på Dövas Hus fredagen den 30 augusti kl. 17:00. Vi bjuder på fika! Enligt stadgar gällande upplösning måste man ha beslut vid 2 möten. Den första mötet var den 10 maj. Efter upplösning av EMDI kan man fortsätta som vanligt t.ex. månadstävling sista fredagen i månaden, klubbmästerskap och match mot Köpenhamn varje år. Hjärtligt välkomna till de viktiga mötena!