EMDI

EMDI sektion

– Jörgen Poulsen

– Osvald Neuden

Föreningen är bildad 21 oktober 1945