EMDI

EMDI styrelse

Ordförande - Jörgen Poulsen

Sekreterare - Osvald Neuden

Kassör - Kent Bengtsson


Föreningen är bildad 21 oktober 1945

EMDI events