Teckenspråkiga Bridge Sällskapet Scania

Styrelse

Ordförande - Fredrik Örlegård

Sekreterare - Linda Ljunghäger

Kassör - Kent Bengtsson


Föreningen är bildad 8 augusti 2011

TBSS events