Teckenspråkiga Bridge Sällskapet Scania

Styrelse

Ordförande – Fredrik Örlegård

Sekreterare – Linda Ljunghäger

Kassör – Kent Bengtsson

Föreningen är bildad 8 augusti 2011