Kvinnoförening 2017-03-17T13:33:26+00:00

Kvinnoförening

Styrelse

Ordförande - Linda Schölin

Sekreterare - Eva Caldefur

Kassör - Mona Bresgen


Föreningen är bildad 6 december 1907

Kvinnoföreningens events

Kontakta oss

E-post: malmodovaskvinnoforening@hotmail.com