Kvinnoförening 2017-03-17T13:33:26+00:00

Kvinnoförening

Styrelse

Ordförande - Linda Schölin

Sekreterare - Eva Caldefur

Kassör - Mona Bresgen


Föreningen är bildad 6 december 1907

Kvinnoföreningens events

  • 11:00-17:00
    2018-05-26
    Verksamhet för kvinnoföreningen (Samkväm)
    Styrelsen skickar mail/brev till kvinnoföreningens medlemmar. Kvinnoföreningen har också facebook bara för medlemmar. Om ni undrar något, så ni kan maila till malmodovaskvinnoforening@hotmail.com eller via facebook.

Kontakta oss

E-post: malmodovaskvinnoforening@hotmail.com