TBSS 2017-03-17T13:35:37+00:00

Teckenspråkiga Bridge Sällskapet Scania

Styrelse

Ordförande - Johan Möller

Sekreterare - Linda Ljunghäger

Kassör - Kent Bengtsson


Föreningen är bildad 8 augusti 2011

TBSS events