Startsida 2017-05-19T10:42:48+00:00

Nyheter

mars 23rd

Malmö Dövas Förening Svenske

Detta är en läger som kanske passar våra unga medlemmar? Dessutom är det på hemmaplan - i Malmö!

Se hit ungdomar, och du som gillar spel - SÖK!

SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund
SPELLÄGER för 13-17 år i Malmö - först till kvarn för de platser som finns kvar!

Kolla i filmen vilka som ska jobba som ledare. Det finns också tjej-ledare Så du som är tjej och har funderat... så ANMÄL DIG!

Deadline för anmälan är 1 maj, men det är först till kvarn som gäller. Anmälan här: sduf.se/verksamhet/lager/anmalan/
... Läs merSe mindre

SDUF - Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Malmö dövas förening har haft sitt årsmöte idag.
Så här ser styrelsen ut

Anna-Lena Hagnell Olehn, ordförande
Mona Bresgen
Ali Örlegård
Hedvig Ledung
Nyvalda:
Pia Johnson-Sederholm
Sven-Erik Malmström
Najlaa Sad Aldén
... Läs merSe mindre

 

Kommentera på Facebook

Grattis till nya styresle! Lycka till

Härligt! Grattis och varmt lycka till 🤗

Grattis och lycka till i

Grattis! 😀

Grattis......

Lycka till o grattis till nya styrelsen

Grattis och lycka till!

Grattis tiill er alla Styrelse

Grattis och lycka till er alla Styrelse 🙂

Grattis till er alla o lycka till💖

Grattis 👍

Grattis till styrelsen. 🌺🌺

Lycka till!

Lycka till..

Kul med en blandad styrelse . Önskar Lycka till 💐

+ Se fler kommentarer

mars 16th

Malmö Dövas Förening Svenske

Demonstration om tolktjänsten den 13 april

En grupp, bestående av engagerade medlemmar i SDR, har tagit initiativ till att arrangera en demonstration för att markera missnöjet med hur tolktjänsten fungerar i Sverige. Frustrationen bland våra medlemmar är stor och vi på SDR instämmer självklart i att tolksystemet i Sverige behöver en förändring.

Bland arrangörens krav finns bland annat en nationell tolktjänst och en ingång för alla former av beställningar. Det är i linje med vad SDR kämpat för i tolkfrågan och lyft i samband med exempelvis utredningar och tidigare krav till beslutsfattare.

SDR arrangerar inte demonstrationen men vi främjar engagemang på olika nivåer och vill därför uppmuntra så många som möjligt att delta på demonstrationen den 13 april.

Information om demonstrationen finns här: Demonstration - Nationell tolktjänst NU!

Det finns också en namninsamling: www.mittskifte.org/…/vakna-upp-tolktjansten-ar-otil…

Vid frågor om demonstrationen och namninsamlingen – kontakta arrangörsgruppen som nås på mail tolkdemonstration@gmail.com

Demonstration - Nationell tolktjänst NU!Apr 13, 1:00e mStockholm, SwedenNationell tolktjänst nu!

Kallelse till demonstration fredagen den 13e april i Stockholm, med start i Norrmalmstorg till Slottskajen.

Vi, privatpersoner har fått nog av hur tolktjänsten fungerar idag. Under många år har olika regeringar utrett tolktjänsten i olika utredningar utan att ta steget till en nationell tolkservice. Efter dessa utredningar har inga större förändringar i systemet skett. Under åren har vi som använder oss av tolktjänsten sett bristerna i systemet bli fler och dessa brister har ständigt påpekats. Påpekandena leder tyvärr inte alltid till förbättringar, utan tvärtom. På sista tiden har vi fått småsmulor av regeringen, som ex. ökad pott till vidareutbildning på arbetsplatsen, och tillskott av 15 miljoner per år till tolk i arbetslivet för åren 2018-2020 – men vi upplever det som en tillfällig lösning. Vad händer efter året 2020? Kommer det bli fortfarande småsmulor eller tar regeringen sig i kragen och skapa en nationell tolktjänst?

Barndomsdöva och dövblinda kämpade många år för rätten till teckenspråkstolk, som en del av ökad delaktighet i samhället, och den 1 juli 1968 fick de igenom tolktjänst som ett tekniskt hjälpmedel. Efter många års kamp fick hörselskadade och vuxendöva rätt till tolktjänsten 26 år senare, det vill säga 1994. Nu 50 år senare är det dags för hörandes rätt till tolktjänsten på lika villkor som döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Idag finns det en medicinsk blick på svenskt teckenspråk och det ses alltjämt som en form av hjälpmedel. Därför ingår det i landstingets uppdrag att säkra teckenspråkstolkar. Dilemmat är att svenskt teckenspråk är ett språk, och inte ett hjälpmedel. En konsekvens av detta tankesätt är att hörande som endast talar svenska inte kan beställa taltolkning kostnadsfritt för kommunikation med döva. Det blir inte på lika villkor som döva, vilket inte är acceptabelt.

I rådande system finns det praktiska problem, som exempelvis svårigheter att veta vart beställningen skall skickas. Det finns även en mer övergripande problematik i att landstingen gör egna varierande tolkningar av vad som ingår i tolktjänsten. Det händer återkommande att individer nekas anställning eller utbildningsplats på grund av att det är oklart vem som finansierar tolktjänsten som önskas. Därmed utestängs personer från möjligheten till utbildning, försörjning och personlig utveckling. Detta är i grunden ett demokratiskt problem då dagens regelverk kring finansiering av tolktjänsten hindrar individens möjligheter till delaktighet i både arbets- och vardagslivet.

Det står oss klart att vi behöver en nationell myndighet som ansvarar för tolktjänsten för att alla ska få samma förutsättningar oberoende bostadsort. Faktum är att dövrörelsen under många år har lyft fram behovet av en nationell tolktjänst.

Vi vill ha en nationell tolktjänst och ett intag för alla former av tolkbeställningar. Varje medborgares rätt till att beställa teckenspråkstolk, eller tolkning från svenskt teckenspråk till talad svenska dvs taltolkning, måste garanteras.
Det är det vi kallar till demonstration för.

Vi vill ha en nationell tolktjänst NU!

Privata initiativtagare:
Johanna Carlsson, Rebecca Jonsson, Josefin Bark, Hedvig Ledung och Isabel Engwall
... Läs merSe mindre

Demonstration - Nationell tolktjänst NU!
Gå till nyhetsarkiv

Facebook

Instagram

1
Something is wrong.
Instagram token error.